Kontakty z dzieckiem po rozstaniu – jak je uregulować?

Czy wiesz, że rodzic ma prawo widywać swoje dziecko niezależnie od władzy rodzicielskiej? Możliwość kontaktu z dzieckiem to zarówno prawo i obowiązek każdego rodzica, co reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do kontaktów z dzieckiem zaliczamy takie czynności jak spędzanie czasu, odwiedziny, różnego rodzaju wyjścia, czy zwykłe telefonowanie lub wiadomości tekstowe. Nie ma znaczenia, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy nieformalnego związku. Kontakty z dzieckiem po rozstaniu to prawo każdego z rodziców! Ale w rzeczywistości stosunki między rodzicami bywają różne – napięte lub bardzo przyjacielskie. Jedni się rozchodzą, inni nigdy nie byli w formalnym związku, a kwestia uregulowania kontaktów jest niezwykle istotna. Pozostaje więc tylko pytanie, jak to zrobić?

Kto może się domagać uregulowania kontaktów z dzieckiem?

Uregulowania kontaktów z dzieckiem może domagać się każdy z rodziców. Nie jest ważne czy pozostają w związku małżeńskim czy żyją w nieformalnym związku. Znaczenia nie ma też kwestia władzy rodzicielskiej – to, czy jest ograniczona lub czy rodzic jest jej pozbawiony. Kontakty z dzieckiem to prawo i obowiązek każdego z rodziców. Pozbawienie kontaktu z dzieckiem zdarza się tylko w szczególnych sytuacjach. 

Jak uregulować kontakty z dzieckiem po rozstaniu?

Istnieje kilka sposobów na regulację kontaktu z dzieckiem. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest, gdy rodzice po prostu się dogadają! Co to znaczy? Każdy z nich może przedstawić swoje oczekiwania i to, jak wyobraża sobie swój kontakt z dzieckiem. Tak naprawdę rodzice mogą ustalić ze sobą wszystko – z kim dziecko będzie spędzać wakacje, z kim święta, a z kim weekend. Wszystko zależy od relacji między rodzicami i czy żadne z nich nie chce robić drugiemu „na złość”. Dlaczego takie rozwiązanie jest najprostsze? Zarówno rodzicom jak i dziecku pozwala to na zaoszczędzenie stresu i nerwów, a dodatkowo daje możliwość swobodnej decyzji. Ustalenie harmonogramu kontaktów oraz spotkań wspólnie przez rodziców na pewno przynosi więcej pożytku i daje wolność wyboru. W przeciwnym wypadku rodziców czeka postępowanie w sądzie, które może skończyć się bardzo różnie… 

Jak wyglądają kontakty z dzieckiem po rozstaniu rodziców?

W trakcie procesu rozwodowego małżonków, sąd musi uregulować wiele kwestii dotyczących małoletniego dziecka, takich jak władza rodzicielska, opieka i kontakt z dzieckiem. Rodzice w pozwie rozwodowym mogą zawrzeć propozycję uregulowania sytuacji ich dziecka i wykazać swoje preferencje. Oczywiście sąd, kierując się dobrem dziecka, zawsze bierze pod uwagę opinie rodziców. Sam rozwód nie jest prosty dla rozstających się małżonków, często są skłóceni, a w takich sytuacjach ustalenie kontaktów z dzieckiem bywa trudne. Aczkolwiek istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają rodzicom na swobodne uregulowanie kwestii kontaktów. Rodzice mogą sami zawrzeć ugodę bądź porozumienie rodzicielskie, które sporządzają wspólnie i umieszczają w nim swoje ustalenia. W ramach niego można ustalić między innymi to, który z rodziców będzie z dzieckiem mieszkać, widywać się w dany weekend, itp. Oprócz porozumienia rodzicielskiego, coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest także opieka naprzemienna. Wówczas dziecko mieszka z każdym rodzicem na przykład przez pół miesiąca. 

Przeczytaj także: Kiedy sąd orzeka rozwód? 

Co w sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem, a posiadają dziecko?

W sytuacji, w której rodzice nie pozostawali nigdy w związku małżeńskim, mogą sami między sobą ustalić kwestię kontaktu z dzieckiem. W przypadku braku porozumienia, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

Kiedy składa się wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek do sądu składa się w dwóch sytuacjach: gdy rodzice nie mogą się porozumieć i gdy jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd na pewno nie pozwala na taką swobodę, jak ich samodzielne ustalenie przez rodziców. Jednak w momencie, gdy relacja rodziców jest na tyle napięta, że nie są w stanie dojść do porozumienia lub wzajemnie utrudniają sobie kontakt z dzieckiem, zwrócenie się do sądu bywa najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście postara się on uwzględnić propozycje rodziców przedstawione we wniosku, ale przy orzekaniu przede wszystkim weźmie pod uwagę dobro dziecka.

Jak powinien wyglądać wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Strona, która wnosi o uregulowanie kontaktów, proponuje formę ich uregulowania. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane w różny sposób. Między innymi przez osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez, prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania w tym na wakacje lub ferie oraz kontakt telefoniczny.

We wniosku należy zawrzeć nie tylko sposób realizowania kontaktów z dzieckiem, ale również ich wymiar – tzn. ramy godzinowe, dni tygodnia, w których mają odbywać się spotkania bądź rozmowy. Warto, aby rodzic opisał swoją sytuację, jak do tej pory wyglądał jego kontakt z dzieckiem oraz jak często się widywali i jaką mają więź – to wszystko ma znaczenie!

Czy istnieje kara dla rodzica, który nie przestrzega kontaktów z dzieckiem?

Otóż tak! Postanowienie dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem ułatwia późniejszą egzekucję! W sytuacji, gdy któryś z rodziców nadal będzie utrudniać wykonywanie kontaktów z dzieckiem, drugi może zainicjować postępowanie za niewywiązywanie się z ustaleń. Możliwe jest nałożenie kary pieniężnej, której wysokość ustala sąd. Ma ona być przestrogą dla rodzica utrudniającego kontakty!

Podsumowanie. Kontakty z dzieckiem po rozstaniu – jak je uregulować?

Każdy z rodziców ma prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktu ze swoim dzieckiem. Rozstanie rodziców nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń dla dziecka. Warto zadbać o kontakty i widywanie się z dzieckiem dla jego dobra.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie dotyczącej kontaktów z dzieckiem – służę pomocą!