Kiedy sąd orzeka rozwód? 

sąd orzeka rozwód

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest jak najbardziej dopuszczalne w polskim porządku prawnym. Jednak, aby sąd go orzekł, muszą wystąpić określone przesłanki – pozytywne (czyli trwały i zupełny rozkład małżeństwa). Nie mogą też pojawić się tzw. przesłanki negatywne (o których więcej poniżej). Mogłoby się wydawać, że wystarczy niedopasowanie małżonków, szybka wizyta w sądzie i już… A jednak sprawa nie jest taka prosta! Zatem kiedy sąd orzeka rozwód? Przeczytaj! […]

Kontakty z dzieckiem po rozstaniu – jak je uregulować?

kontakty z dzieckiem po rozstaniu

Czy wiesz, że rodzic ma prawo widywać swoje dziecko niezależnie od władzy rodzicielskiej? Możliwość kontaktu z dzieckiem to zarówno prawo i obowiązek każdego rodzica, co reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do kontaktów z dzieckiem zaliczamy takie czynności jak spędzanie czasu, odwiedziny, różnego rodzaju wyjścia, czy zwykłe telefonowanie lub wiadomości tekstowe. Nie ma znaczenia, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy nieformalnego związku. Kontakty z dzieckiem po rozstaniu to prawo każdego z rodziców! Ale w rzeczywistości stosunki między rodzicami bywają […]